Đá lát sân vườn

Display:

Danh sách sản phẩm
Đá Băm Xanh Rêu
(Mã sản phẩm: MiA-ĐSV-010)
Dài x rộng x cao/dày: 300x300x20 mm;
300x600x20 mm
Màu sắc : Xanh rêu
Chất liệu: Granite
Trọng lượng:
Đơn vị tính: m2
Đá chẻ muối tiêu (Đá đan)
(Mã sản phẩm: MiA-ĐSV-011)
Dài x Rộng x Cao/Dày: 600x300x50 mm
Màu sắc : Muối tiêu
Chất liệu : Đá tự nhiên
Trọng lượng :
Đơn vị tính : m2
Đá Khối Đen (Hàng đặt)
(Mã sản phẩm: MiA-ĐSV-003)
Dài x Rộng x Cao/Dày: 300x300x70 mm
Chất liệu: Bazan
Trọng lượng:
Đơn vị tính: m2
Đá lát băm lục giác
(Mã sản phẩm: MiA-ĐSV-001)
Dài x Rộng x Cao/Dày: 350x350x20 mm
Màu sắc: hồng
Chất liệu: Granite
Trọng lượng:
Đơn vị tính: m2
Đá Nâu Phước Hòa
(Mã sản phẩm: MiA-ĐSV-014)
Dài x Rộng x Cao/Dày : 300x600x20 mm
Màu sắc : Nâu
Chất liệu : Granite
Trọng lượng :
Đơn vị tính : m2
Đá Phẳng Đen (Hàng đặt)
(Mã sản phẩm: MiA-ĐSV-002)
Dài x Rộng x Cao/Dày: 350x350x50 mm
Màu sắc : Đen
Chất liệu :Granite
Trọng lượng :
Đơn vị tính :m2
Đá sa thạch xanh
(Mã sản phẩm: MiA-ĐSV-007)
Dài x Rộng x Cao/Dày:300x300x40 mm
Màu sắc : Xanh
Chất liệu: đá sa thạch
Trọng lượng:
Đơn vị tính: m2
Đá Tím Hoa Cà
(Mã sản phẩm: MiA-ĐSV-015)
Dài x Rộng x Cao/Dày : 300x600x20 mm
Màu sắc : Tím
Chất liệu : Granite
Trọng lượng :
Đơn vị tính : m2
Đá Tím Khánh Hòa
(Mã sản phẩm: MiA-ĐSV-016)
Dài x Rộng x Cao/Dày : 300x600x20 mm
Màu sắc : Tím
Chất liệu : Granite
Trọng lượng :
Đơn vị tính : m2
Đá Trắng Suối Lau
(Mã sản phẩm: MiA-ĐSV-017)
Dài x Rộng x Cao/Dày : 300x600x20 mm
Màu sắc : Trắng
Chất liệu : Granite
Trọng lượng :
Đơn vị tính : m2
Đá xanh băm mặt 30x30 (Hàng đặt)
(Mã sản phẩm: MiA-ĐSV-004)
Dài x Rộng x Cao/Dày: 300x300x70 mm
Màu sắc: Xanh
Chất liệu: Granite
Trọng lượng:
Đơn vị tính: m2
Đá xanh băm mặt 30x60 (Hàng đặt)
(Mã sản phẩm: MiA-ĐSV-005)
Dài x Rộng x Cao/Dày: 300x600x70 mm
Màu sắc: Xanh
Chất liệu: Granite
Trọng lượng:
Đơn vị tính: m2
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH