Đá bóc

Display:

Danh sách sản phẩm
Đá Bóc Lồi Trắng Sữa 10x20
(Mã sản phẩm: MiA-BL-011)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí nội thất hoặc ngoại thất, ốp tường rào, làm tranh đá ...
- Màu đá: trắng đục.
- Mặt: bóc lồi.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Bóc Lồi Trắng Sữa 5x20
(Mã sản phẩm: MiA-BL-010)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí nội thất hoặc ngoại thất, ốp tường rào, làm tranh đá ...
- Màu đá: trắng đục.
- Mặt: bóc lồi.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 5x20.
Đá Bóc Lồi Vàng 10x20
(Mã sản phẩm: MiA-BL-002)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí nội thất hoặc ngoại thất, ốp tường rào, làm tranh đá ...
- Màu đá: vàng tự nhiên.
- Mặt: bóc lồi.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20
Đá Bóc Lồi Vàng 5x20
(Mã sản phẩm: MiA-BL-002-5x20)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí nội thất hoặc ngoại thất, ốp tường rào, làm tranh đá ...
- Màu đá: vàng tự nhiên.
- Mặt: bóc lồi.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 5x20
Đá Bóc Lồi Xanh Ngọc 10x20
(Mã sản phẩm: MiA-BL-008)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường nội thất, ngoại thất, làm tranh đá ...
- Màu đá: xanh ngọc bích.
- Mặt: bóc lồi.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Bóc Lồi Xanh Ngọc 7x20
(Mã sản phẩm: MiA-BL-016)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường nội thất, ngoại thất, làm tranh đá ...
- Màu đá: xanh ngọc bích.
- Mặt: bóc lồi.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 7x20.
Đá Bóc Lồi Đen 5x20
(Mã sản phẩm: MiA-BL-001-5x20)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Đá ốp trang trí, ốp mặt tiền nhà, trụ cổng, tường rào ..
- Màu đá: đen.
- Mặt: bóc lồi.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 5x20.
Đá Hồng Ban Mai 10x20
(Mã sản phẩm: MiA-BL-021)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường nội thất, ngoại thất, làm tranh đá ...
- Màu đá: hồng tự nhiên.
- Mặt: lồi.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: cực tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Phẳng Xanh 15x30
(Mã sản phẩm: MiA-BP-004)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường mặt tiền, tường rào ...
- Màu đá: xanh đen.
- Mặt: bóc phẳng.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 15x30.
Đá Tẩy Vàng Lông Chuột 10x20
(Mã sản phẩm: MiA-BL-013)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí nội thất hoặc ngoại thất, ốp tường rào, làm tranh đá ...
- Màu đá: vàng lông chuột.
- Mặt: tẩy (lồi).
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: tốt.
- Kích thước: 10x20
Đá Tẩy Xanh 10x20
(Mã sản phẩm: MiA-BL-012)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường mặt tiền, tường rào ...
- Màu đá: xanh đen.
- Mặt: tẩy (lồi).
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: rất tốt.
- Kích thước: 10x20.
Đá Vân Gỗ 3 Size_Mẫu 1
(Mã sản phẩm: MiA-BP-013)
- Chất liệu: Đá tự nhiên.
- Sử dụng: Ốp trang trí tường nội thất, ngoại thất...
- Màu đá: vân gỗ.
- Mặt: phẳng.
- Cạnh: không soi rãnh.
- Chất lượng đá: cực tốt.
- Kích thước: 3 kích thước
1) 5x30.
2) 10x30.
3) 15x30.
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH